Co to jest kampania marketingowa i jak ją skutecznie prowadzić?

Kampania marketingowa to niepodważalna podstawa marketingu każdej firmy. Dobrze prowadzony marketing, wykorzystuje różnorodne strategie promocji i kanały komunikacji w dotarciu do danej grupy docelowej.

Kampanie marketingowe powinny być prowadzone w każdej firmie, niezależnie od wielkości czy branży. Jak powszechnie wiadomo „reklama jest dźwignią handlu” a dobrze prowadzony marketing, może przełożyć się na bezpośredni sukces przedsiębiorstwa. Kampania marketingowa – co to? Co decyduje o jej skuteczności? Na jakie czynniki warto zwrócić uwagę?

Co to jest kampania marketingowa?

Kampania marketingowa to zestaw zaplanowanych precyzyjnie działań. Zakłada realizację celów ustalonych z firmą, aby jak najlepiej i najkorzystniej dotrzeć do określonej grupy docelowej. W kampaniach mogą być wykorzystywane różne kanały komunikacji min: internet, telewizja, radio czy prasa. Warto jednak pamiętać, że muszą być one dostosowane do grupy naszych odbiorców. Niewątpliwie najciekawszym i najbardziej precyzyjnym z nich jest internet. Pozwala on, na najlepsze dopasowanie treści reklam do użytkownika.

Skuteczna kampania marketingowa, odpowiada za realizację, zarówno założeń sprzedażowych jak i poprawę wyników. Ponadto, bardzo ważnym aspektem kampanii reklamowej jest budowanie świadomości marki oraz przekonanie klienta, że podejmuje najlepszą decyzje zakupową, w danej grupie produktów czy usług. Kluczowe jest zdefiniowanie persony, czyli naszego idealnego klienta docelowego oraz określenie planu kampanii.

 

Ponadto kampania reklamowa powinna wpływać na:
 • pozyskanie nowych klientów
 • wzrost sprzedaży produktu / usługi
 • pozyskanie nowych klientów
 • utrzymanie lojalności obecnych klientów
 • zmiana percepcji marki
 • zwiększenie zaufania konsumentów
 • promocja marki
 • wprowadzenie na rynek nowych produktów
kobieta siedząca z laptopem

Jakie czynniki decydują o skuteczności kampanii?

Kampania marketingowa – co to jest i jak działa, już wiemy.  Dobra kampania marketingowa produktu czy usługi, powinna realizować zarówno cele sprzedażowe jak również, wpływać korzystnie na wyniki. Ale czy tylko? O skuteczności decyduje znacznie więcej czynników.

Skuteczna kampania marketingowa, to taka, która jest dostosowana do potrzeb odbiorcy docelowego. W poprzednim akapicie wspomniane zostało z wizualizowanie persony. Jest to równie ważny punkt, podczas tworzenia dobrej kampanii marketingowej w internecie, jak określenie jej celów i planu działania. To właśnie pod konkretnego odbiorcę, czyli naszego potencjalnego klienta, będziemy tworzyć treści, promować produkt odpowiednimi kanałami, oraz wprowadzać nowe produkty, dostosowane do jego potrzeb. Dzięki personie, będziemy wiedzieć, jakie zastosować techniki sprzedażowe i jak najkorzystniej dotrzeć do klienta docelowego. Zupełnie inaczej, będzie wyglądać kampania oraz inne będą kanały dotarcia do nastolatka, który chciałby kupić designerski smartwatch, a inaczej do osoby w podeszłym wieku, chcącej przeprowadzić remont czy kupić nowe meble. W tym miejscu, warto zaznaczyć, że w strategi marketingowej, ważna i potrzebna jest nam także analiza produktu.

Jednym z decydujących o skuteczności kampanii czynników, jest dobre osadzenie jej w realiach rynku. Sprawdzenie zapotrzebowania na dany produkt czy usługę jest bardzo ważne. Dodatkowo, prowadząc kampanie konieczne jest zwiększanie świadomości konsumentów, na temat naszego produktu. Ponadto, należy pamiętać, że sytuacja przedsiębiorstwa jak i sytuacja rynkowa podczas kampanii będzie ulegać zmianie. Dlatego projektując kampanie marketingowe, warto pamiętać, aby jej kluczowe wskaźniki, dobierać indywidualnie, mieć nad nimi kontrolę i osiągać najlepsze rezultaty.

To właśnie przy pomocy KPI – (key performance indicators), możemy kontrolować poziom efektywności kampanii, osiąganie celów i tym samym wpływać na wyniki. KPI, są mierzalne, dlatego, jesteśmy w stanie wychwycić, czy nasze działania przynoszą oczekiwane rezultaty. Na tej podstawie, możemy podejmować kolejne decyzje marketingowe, min. gdzie ulokować budżet, dla najlepszych efektów kampanii. Warto również pamiętać, aby kampania reklamowa była określona w czasie, tylko wtedy jesteśmy w stanie kontrolować i weryfikować wzrosty lub spadki KPI.

Planowanie kampanii - na co warto zwrócić uwagę?

Aby kampania marketingowa była skuteczna, musi być odpowiednio przygotowana. Na samym początku trzeba ustalić cel, jaki dana kampania ma spełnić. Każde z działań w kampanii, musi być doprecyzowane i przemyślane. Bowiem, musimy zapanować nad wieloma czynnikami. Wybrać kanały sprzedażowe, wygląd strony internetowej, utrzymać jednorodną szatę graficzną na każdym etapie kampanii, wpleść spersonalizowany e-mail marketing czy sposób komunikacji z grupą docelową. Ważnym aspektem przed rozpoczęciem działań marketingowych, jest wykonanie analizy rynku oraz analiza mocnych i słabych stron usługi lub produktu. Konieczne jest, określenie budżetu i medium. Najkorzystniej i najprecyzyjniej działa internet. Ogromnym plusem jest niewątpliwie, niewielki próg wejścia. Regularnie należy przeprowadzać analizę działań konkurencji. Ponieważ jak powszechnie wiadomo, konkurencja nie śpi. Trzeba pamiętać również o działaniach re-marketingowych. Jeśli klient już był na naszej stronie, lub raz coś u nas nabył, konieczne jest przypomnienie mu, jak ważny jest dla nas. Bowiem zależy nam, zarówno na pozyskiwaniu nowych klientów, jak i powrocie starych. Takie konsekwentne budowanie marki poprzez działania marketingowe pozwala utrzymać wyniki na najwyższym poziomie.

 

Zatem, na co warto zwrócić uwagę planując kampanie marketingową?
 • Ustalenie celu
 • Zapotrzebowanie rynku na dany produkt
 • Ustalenie grupy docelowej
 • Wybór kanałów reklamowych i sprzedażowych
 • Analiza konkurencji
 • Określenie budżetu
 • Dostosowanie kampanii i reklam do grupy docelowej
 • Harmonogram wyświetlania reklam do aktywności persony
 • Ciągła analiza KPI
 • Monitorowanie kampanii i wprowadzanie zmian
 • Remarketing

Ile powinna trwać kampania?

Warto pamiętać, że kampania powinna być określona w czasie. Narzucenie ram czasowych jest oczywiście uzależnione od wielu czynników. W Polsce kampanie trwają najczęściej od kilku tygodni do kilka miesięcy, ale jest to wysoce indywidualne i zależy od strategi marketingowej danej marki czy przedsiębiorstwa. Projektowanie kampanii marketingowej produktu czy usługi to proces bardzo wymagający i musi być bardzo skrupulatnie prowadzony. Należy pamiętać że KPI potrafi rosnąć w nieoczekiwanym tempie lub spaść poniżej określonego poziomu. Musimy ciągle weryfikować czy nasz cel jest możliwy do realizowania.

Podsumowanie

Kampania marketingowa firmy ma ogromny wpływ na jej przyszłość w biznesie. Dobrze zaplanowane działania i strategia dopasowana do potencjalnego klienta, to początek sukcesu. Skrupulatne wprowadzenie kampanii w życie, kontrolowanie wyników i szybka reakcja na zaistniałe błędy, są tutaj kluczowe. Kampanie marketingowe tworzą zazwyczaj profesjonalne agencje, które bardzo sprawnie, krok po kroku wdrażają strategię, mierzą wyniki i wyciągają wnioski. Warto także pamiętać, że wprowadzając w życie kampanie marketingową, musimy być gotowi na zmiany sytuacji rynkowej. To oznacza że powinniśmy być przygotowani na ewentualne zmiany w naszym projekcie. 

Jeśli chcesz przedyskutować , w jaki sposób można wdrożyć powyższe wskazówki konkretnie w Twoim biznesie, umów się na bezpłatną i niezobowiązującą konsultację.